Het “por” en “para” dilemma.

Heeft u een por of para dilemma? ¡No hay problema! Por_Para

Ach… de voorzetsels por en para ….elk jaar zie ik cursisten het moeilijk hebben met die twee….. dé oplossing:

 • Probeer ze (voor jezelf) niet met VOOR te vertalen. Als je dat  wél doet blijf je nl. het probleem alleen in stand houden. In het Nederlands kunnen vaak zowel por als para worden vertaald met “voor”. Daarom hebben we niets aan “voor”. Vergeet het even.
 • Leer de juiste betekenissen van “por” en “para”.  Voordat je iets gaat zeggen waarvoor  “voor”  in het NL wordt gebruikt, denk na: is het de reden / oorzaak (por)  of het doel /bestemming  (para)? Ga je er langs, via of door (por) of ga je er heen (para)?
 • Dus, in grote lijnen: POR geeft de oorzaak aan en PARA het doel. Met POR ga je doorheen en met PARA ga je erheen.

por para

Por:

Over het algemeen betekent POR: door toedoen van, door middel van, wegens / omwille van, in ruil voor, doorheen, langs, via. Gedurende. Omstreeks, tegen (vage aanduiding van tijd) in de buurt van (vage aanduiding van plaats) Per/maal. Wat betreft.

Hieronder een opsomming van gevallen waarin por gebruikt wordt…

 • Een reden of oorzaak: (vanwege, wegens)

¿Por qué lo hiciste?
Waarom deed je dat? (reden)

Llegué tarde por el tráfico.
Ik kwam laat aan vanwege het verkeer. (reden / oorzaak)

No me quiero quedar en casa. Por eso voy a la ciudad.
Ik wil niet thuis blijven. Daarom ga ik naar de stad.

 • Een bepaalde tijdsduur: (por = gedurende, omstreeks)

Estudié español por tres meses.
Ik studeerde 3 maanden Spaans.

Een vage tijdsaanduiding:

Nos vemos mañana por la tarde.
We zien elkaar morgenmiddag.

 • Een vage plaatsaanduiding: (por= langs, door of via)

Hay muchos turistas por aquí.
Er zijn veel toeristen hier in de buurt.

Anduve por las calles del Albaicín.
Ik liep door de straten van Albaicín.

Vamos a Granada por Jaén.
We gaan naar Granada via Jaén.

 • Per en percentages:

Me pagan por hora.
Ze betalen me per uur.

Ciento por ciento.
Honderd procent.

Viajamos por avión.
We reizen per vliegtuig.

 • Iets in ruil voor iets anders (ook geld) (por = en lugar de, a  cambio de. In het NLs  = In plaats van, in ruil voor)por en lugar de

Compré este coche por mil euros.
Ik kocht deze auto voor duizend euro.

Quiero cambiarlo por otro.
Ik wil ‘m ruilen voor een andere.

Estoy haciendo este trabajo por Ana, es que ella está de vacaciones.

 • Hieronder nog enkele vaste uitdrukkingen met por:

por favor
alsjeblieft; alstublieft

por supuesto
natuurlijk, uiteraard.

por si acaso
voor het geval dat

por Dios
in Godsnaam

Para

Over het algemeen betekent PARA:

Om…. te. Naar. Met het oog op, bestemd voor. In aanmerking genomen. In de ogen van. Vergeleken met / ten opzichte van. Naar (richting) (ten behoeve van, ten dienste van ten nutte van)

Hieronder een opsomming van gevallen waar para gebruikt wordt:

 • Het aangeven van het doel: (para = om…. te,  met het oog op)

Este libro es bueno para leer.
Dit boek is goed om te lezen.

En este libro hay mucha información para aprender Inglés.
In dit boek is veel informatie om Engels te leren.

¿Para qué necesitas el cuchillo?
Waar heb je het mes voor nodig?

Lo necesito para cortar la carne.
Ik heb het nodig om het vlees te snijden.

 • Het aangeven van een bestemming:

Salimos para Bolivia la semana que viene.
We vertrekken volgende week naar Bolivia. (naar, richting)

Este regalo es para Rafa.
Dit cadeau is voor Rafa. (bestemd voor)

 • Het aangeven van een tijdslimiet of deadline:

Necesito el artículo para el lunes.
Ik heb het artikel nodig voor maandag. (uiterlijk)

para siempre
voor altijd

 • Werken voor:

Mi primo trabaja para el gobierno. (ten behoeve van, ten dienste, van ten nutte van)
Mijn neef werkt voor de overheid.

por para

Por versus para

Nog wat voorbeelden waarin het verschil tussen por en para duidelijk te zien is:

Vamos para el sur.
We gaan naar het zuiden.

Vamos por el sur.
We gaan door/via het zuiden.

¿Por qué ……? (reden waardoor iets zo is of oorzaak waardoor iets is gebeurd)
Waarom …..?

¿Para qué…..?
Waarvoor …..? (wat is het doel, waar dient het voor)

Lo hice por ti (jij was de reden dat ik het deed of ik deed het in jouw plaats)

Lo hice para ti (ik maakte iets om het aan jou te geven / te schenken)

Spreekwoorden met Por en Para.

Por:

Dar gato por liebre = knollen voor (in plaats van) citroenen geven.

Por un clavo se pierde una herradura (y por una herradura el caballo)

Vanwege / door een spijker verlies je de hoefijzer (en vanwege de hoefijzer het paard) (= kleine dingen kunnen soms grote gevolgen h ejemplo por paraebben)

Hoy por ti, mañana por mi.

Para:

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ( Laat niet voor morgen over wat je vandaag kunt doen.)

Tot slot, een praktisch voorbeeld. Kijk naar het titel van de DVD  “8 minutos por la mañana para reducir caderas y muslos” = 8 minuten IN de ochtend OM heupen en dijen slanker TE maken.

Nog een voorbeeld / ezelsbruggjetje: Ik gebruik in de les het liedje “La Bamba” omdat de tekst als volgt gaat: Para bailar la bamba (…..) Yo no soy marinero, por ti seré. Vertaling  OM de bamba TE dansen (….) Ik ben geen zeeman (of matroos) maar omwille van jou zal ik dat zijn (hier zegt men gewoonlijk in het NLs  “voor” jou, maar aan ‘voor’ hebben we niets hier. Omwille van, wegens, door, enz. geven beter het verschil in betekenis aan)

Het is zeker te leren al kost het wat moeite en leeruurtjes. Veel succes en ik hoor graag je mening. Hoop dat je hier wat aan hebt!

Voor meer vorbeelden en de hele liedjestekst van La Bamba klik hier

7 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s